Strona główna»Biuro Prasowe»Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

20.11.2017

Grupa PMPG Polskie Media odnotowała ponad 50% wzrost oczyszczonego zysku netto w okresie I-III Q 2017 r.

Inne wersje: txtpdf
  • Z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA
    o 26% r/r do 6 mln 597 tys. zł i zysku netto o 56% r/r do 6 mln 495 tys. zł
  • Konsekwentnie realizowana strategia budowy silnych marek mediów zasięgowych
  • Start wehikułu inwestycyjnego PMPG Ventures na początku 2018 r.
  • Dynamiczny rozwój segmentu internetowego

 

WYBRANE DANE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ
PMPG POLSKIE MEDIA

OKRES 9 MIESIĘCY

ZAKOŃCZONY

30.09.2017 (ZNORMALIZOWANE*)

OKRES 9 MIESIĘCY

ZAKOŃCZONY

30.09.2016

ZMIANA

OKRES 9 MIESIĘCY

ZAKOŃCZONY

30.09.2017 (RAPORTOWANE**)

przychody ze sprzedaży

36 504

37 458

-3%

36 504

zysk brutto ze sprzedaży

22 066

13 857

59%

22 066

ebit

6 012

4 783

26%

3 516

ebitda

6 597

5 245

26%

4 101

zysk brutto

6 941

5 216

33%

3 772

zysk netto

6 495

4 154

56%

3 326

Tab.1. Wybrane dane finansowe. Źródło: Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media. Sprawozdanie finansowe za IIIQ 2017 r.

* Dane finansowe bez uwzględnienia korekty wynikającej ze zwiększenia stanu rezerw.

** Dane finansowe z uwzględnieniem korekty wynikającej ze zdarzenia jednorazowego.

 

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za pierwsze III kwartały 2017 r. wyniosły 36 mln 504 tys. zł, utrzymując się r/r na stabilnym poziomie. Skonsolidowane gotówkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 34 mln 323 tys. i były o 5 proc. wyższe niż przed rokiem. Na wyniki finansowe dziewięciu miesięcy br. wpłynęło zdarzenie jednorazowe i związane z nim zwiększenie stanu rezerw, które odpowiednio obciążyło wynik EBITDA kwotą 2 mln 496 tys. zł, a zysk netto całą kwotą 3 mln 169 tys. zł. Jest to skutkiem wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 czerwca 2017 r., który zasądził świadczenia pieniężne od PMPG na rzecz Banku Zachodniego WBK SA. Wyrok nie jest prawomocny. Spółka wniosła apelację, będzie jednak utrzymywała rezerwę utworzoną w związku z przedmiotowym wyrokiem do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania sądowego. Więcej o tej sprawie można przeczytać w komunikacie z 9 marca 2017 r. pt.: PMPG składa wniosek o pozbawienie prawa działalności gospodarczej Piotra Surmackiego, prezesa spółki Fachowcy.pl

Grupa PMPG odnotowała 6 mln 597 tys. zł znormalizowanego wyniku EBITDA, co oznacza wzrost o blisko 26% r/r. Z kolei zysk netto, po wyłączeniu one-off, wyniósł 6 mln 495 tys. zł i był wyższy o 56% od wartości zaraportowanej w analogicznym okresie 2016 r.

„Pomimo, że III kwartał na rynku reklamy zawsze jest mniej dynamiczny, wyniki Grupy PMPG oceniam jako dobre. Z optymizmem patrzę również na wyniki w skali całego 2017 r. Obecnie jesteśmy już na etapie kontraktowania 2018 r. i nasze wstępne szacunki wskazują, że również kolejny rok powinien być dla PMPG rokiem wzrostów” – zaznacza Michał Maciej Lisiecki, prezes zarządu PMPG Polskie Media.

Poziom zobowiązań, pomimo wzrostu wartości rezerw w pasywach PMPG, zmniejszył się na koniec września o 4 mln 353 tys. zł (25,4%) w stosunku do poziomu z końca września 2016 r. Oznacza to, że struktura źródeł finansowania aktywów Grupy zmieniła się na korzyść większego finansowania ich z kapitałów własnych. Na koniec września udział kapitału własnego wyniósł 69,1% wobec 59,1% rok wcześniej. Znacząco zmniejszyły się też krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług (o 19,9%, tj. o ponad 2 mln zł). O 2 mln 85 tys. zł obniżył się poziom należności, wzrósł natomiast poziom środków pieniężnych w Grupie - o 3 mln 190 tys. zł.

Głównym aktywem Grupy PMPG Polskie Media pozostaje tygodnik „Wprost”, który wraz z tygodnikiem „Do Rzeczy” odpowiadają za blisko 80% przychodów Grupy. Priorytetem działań PMPG pozostaje rozwój segmentu internetowego oraz dywersyfikacja źródeł przychodów. Serwisy internetowe Grupy notują od początku roku rekordowe wzrosty zarówno jeżeli chodzi o użytkowników (DoRzeczy.pl – regularnie ponad 800 tys. UU, Wprost.pl – ponad 2,5 mln UU we wrześniu i październiku), jak i pozostałe dane zasięgowe, w tym liczbę odsłon (łącznie ponad 20 mln) i czas spędzany w serwisach przez użytkowników (ponad dwukrotne wzrosty). Jednocześnie systematycznie rosną zasięgi „Do Rzeczy” i „Wprost” w mediach społecznościowych, gdzie profile związane z obydwoma tygodnikami mają blisko 900 tys. fanów/obserwatorów.

Efektem tych zmian jest blisko dwukrotny wzrost przychodów z reklamy odsłonowej. Równolegle we wszystkich serwisach PMPG wdrożone zostały rozwiązania z zakresu marketing automation, które mają przyczynić się do dalszego wzrostu przychodów z Internetu. Grupa wdraża też kolejne rozwiązania w zakresie reklamy internetowej i optymalizacji serwisów, tak aby segment ten miał rosnący udział w strukturze przychodów PMPG.

„Generowane wzrosty oczyszczonych wyników potwierdzają, że konsekwentna strategia budowy silnych marek mediów zapewnia Grupie dynamiczny rozwój, przekładając się wprost na jej finanse. Tempo zwiększania się naszych przychodów w obszarze mediów cyfrowych jest zadowalające. Ponadto widzimy jeszcze wiele obszarów, które możemy zaktywizować i przekształcić w nowe źródła przychodów” – komentuje Lisiecki.

Rozwój serwisów internetowych i zmiany w portfolio wydawniczym to tylko część prowadzonych aktywności, których celem jest dywersyfikacja źródeł przychodów oraz identyfikacja i wybór strategicznych kierunków rozwoju Grupy. Równolegle trwają prace nad uruchomieniem projektu PMPG Ventures - wehikułu inwestycyjnego w modelu M4E. Strategia projektu, który obejmie zarówno wszystkie niezwiązane z działalnością prasową aktywa Grupy PMPG, jak i nowe inwestycje, zostanie zaprezentowana w I kwartale 2018 r. Na początku grudnia PMPG przedstawi dyrektora zarządzającego nowej struktury. W PMPG Ventures znajdą się też niektóre wcześniej uruchomione projekty, m.in. Machina Music, Film Point Group, Wprost Nieruchomości oraz nowe inwestycje.

PMPG utrzymuje również swoje zaangażowanie w biznesowy kanał telewizji internetowej inwestorzy.tv. Jednocześnie Spółka rozpoczęła wprowadzanie autorskiego kontentu wideo w swoich serwisach informacyjnych Wprost.pl i DoRzeczy.pl.

Media Grupy #PolskieMedia notują dziś ok. 3,5 tys. bezpośrednich uczestników wydarzeń organizowanych pod marką „Wprost” lub „Do Rzeczy”, ok. 200 tys. czytelników drukowanych i cyfrowych wydań tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy”, ok. 380 tys. fanów na Facebooku, ok. 550 tys. obserwujących na Twitterze, ok. 4 mln użytkowników serwisów internetowych Wprost.pl, DoRzeczy.pl, SuperHistoria.pl, Film.com.pl oraz ponad 20 mln odsłon serwisów internetowych.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Bieżące informacje o działalności Grupy Kapitałowej PMPG można znaleźć na stronie internetowej firmy (www.pmpg.pl), a także na jej profilach w serwisach społecznościowych Facebook (http://www.facebook.com/PMPG.SA) oraz Twitter (https://twitter.com/PMPG_PL).

Bookmark and Share

Logowanie dla dziennikarzy

Przypomnij hasłoZarejestruj się

Kontakt dla mediów